video protocolo covid-19


A organización do club de taekwondo Mace-sport, informa que este ano si se vai a celebrar o campionato de taekwondo da nosa fermosa cidade.

 

Por suposto cumprindo con todos os protocolos covid-19 do momento (uso obrigatorio da mascarilla, control de aforo, limitacións o público, probas de test pcr, etc.)

 

Cando se teña a confirmación do pavillón envíase un mapa indicando as áreas habilitadas para cada tarefa, a entrada e saída, ademais de indicar a circulación ou ruta para ir a cada unha delas

 

Todos os atletas, técnicos, árbitros, voluntarios e outros oficiais que teñan acceso ao pavillón están obrigados a:

 

Rexístrese e esperar confirmación indicándolle as súas tarefas e  o horario de cada una de elas

Descargas a súa credencial co código QR, para poder entrar no pavillón, non se permitirá o acceso a ninguén que non teña a acreditación ou que que veña fora da súa franxa horaria.

Todos teñen que encher e entrega na entrada o MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COVID, https://mega.nz/folder/hM5ETKgY#CrJPUsCE-MB-j43aeMWCRw-19

Toas as persoas teñen que facer una pcr antes da entrada do pavillón pagado pola organización do campionato, e esperar 15 minutos a que a pcr de negativo.

uso dunha máscara é obrigatorio en todo momento, incluso durante a competición (excepto cambios nas regras dos protocolos covid deporte seguro da Xunta de Galicia)

É obrigatorio o uso de xeles desinfectantes colocados nas entradas

Hai un límite de inscricións cada sesión para poder cumprir a normativa covid (300 taekwondistas por sesión).

Temos 6 áreas de competición activa

2 competidores competindo por zona de combate

2 competidores na área de espera e revisión para cada área de combate

2 competidores en zona de quecemento en cada área de combate

2 adestradores por zona de combate

6 árbitros por tapiz de combate activo

2 voluntarios para desinfectar a peto e o casco e en cada zona de combate activo con material aprobado e desechable.

Total de 120 persoas en zonas de combate

1 médico presencial atendendo a competición

1 médico facendo probas covid na entrada do pavillón

2 auxiliares e un médico da ambulancia medicalizada

2 persoas na mesa central para a megafonía e información

1 director do campionato.

1 subdirector do campionato.

1 director de arbitraxe.

2 persoas na entrada do pavillón para asegurarse de que as persoas que entran son:

·        Documentado.

·        Levan a máscara colocada correctamente

·        Fixeron a tes pcr e deron negativo.

·        Usan xel hidroalcohólico

·        Indicar e comprobar que usan a ruta obrigatoria

·        Cumpran con a hora programada

Dous voluntarios na portada de saida para asegurarse de que:

·        As persoas que saen non se amontonan na saida

·        Non entra ninguén por a porta de saida

 

Os atletas só poderán acceder e permanecer na instalación para o quecemento e durante a súa participación.

Todos os atletas teñen que abandonar o salón inmediatamente ao finalizar a súa participación.

Construiranse 6 pistas de competición.

Haberá 6 pistas de quecemento.

Haberá 6 zonas de espera para competir.

Todos os equipos electrónicos desinfectanse inmediatamente ao final de cada loita e antes do seu novo uso.

Os horarios de cada categoría comunicaranse unha vez rematado o prazo de inscrición e os horarios de cada atleta comunicaranse unha vez realizados os sorteos.

En cada zona hai un colector para tirar o material desbotable.

 

Para máis información contacte con macesport@gmail.com